projects

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL BARRI DE SANT MIQUEL DEL CROS-ARGENTONA
109-CROS

Redacció del Projecte i Direcció de les Obres del Projecte d'Urbanització del Barri de Sant Miquel del Cros d'Argentona-Barcelona

 • lloc ARGENTONA-Barcelona, Spain
 • constituent Ajuntament d\'Argentona
 • area 7300 m²
 • budget 1159558
 • ini 11-2012

PASSEIG DE SANTS
107-PdSants

Assistencia Técnica per el Suport per l’Elaboració del Document d’Ordenació del Passeig de Sants entre  c/ Riera Blanca i Carretera de Sants.Exp. 02435

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent BIMSA-Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
 • area 34000 m²

CAFÈ-ESPAI DE LECTURA HELIOS LLIBRES
106-HELIOS

Reforma de l’antiga libreria Helios Llibres i disseny de la imatge corporativa del nou “cafè-espai de lectura Helios Llibres”

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent Helios Llibres, S.A.
 • area 200 m²
 • budget 68000
 • ini 01-2012

PORTA PEDRALBES
105-PORTA2

 

Fase II. Concurs de projectes restringit LES PORTES DE COLLSEROLA. PORTA DE PEDRALBES.

Autors: aSZ arquitectes + LUCHINI AD

 

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent BIMSA - Barcelona Infraestructuras Municipals, S.A.
 • ini 01-2012

ASISTÈNCIA TÈCNICA PER ALS SKY GAMES 2012
104-SKYGA

Asistència tècnica per a la descripció en mapes físics (escalas 1/50.000, 1/25.000, 1/5.000 y 1/500) i temporals (abans, mentre, després) del Sky Games 2012

Autors: aSZ arquitectes + Patricia Palacín

 • lloc RIBAGORÇA ROMANICA, Spain
 • constituent ADRR-Asociació per al Desemvolupament de la Ribagorça Romànica
 • ini 01-2012

TORRES de JH-aSZ de LA TEMPLANZA
103-TMPZA

Intervenció artística Torres de JH-aSZ de La TEMPLANZA.

Torre de vidre: Tillandsias / Torre de granito: Campanillas

Autors: Pamen Pereira amb la col·laboració de:

aSZ arquitectes + Chisco Cobas

http://www.cidadedacultura.org/cultural/seccion.aspx?Id=268

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivos-tema/archivos-tema-se-acabo-fiesta/1269406/

 • lloc MONTE GAIAS, SANTIAGO de COMPOSTELA - A Coruña, Spain
 • constituent Cidade da Cultura de Galicia
 • area 200 m²
 • budget 10000
 • ini 09-2011

LES 16 PORTES DE COLLSEROLA
102-16PO

Concurs de projectes restringit LES PORTES DE COLLSEROLA

PORTA DE LA DIAGONAL / PORTA DE PEDRALBES / PORTA DE SARRIÀ / PORTA DE VALLVIDRERA / PORTA DE LES PLANES / PORTA DE BELLESGUARD / PORTA DEL TIBIDABO / PORTA DE PENITENTS / PORTA DE SANT GENÍS / PORTA DE MONTBAU / PORTA D’HORTA / PORTA DE CANYELLES / PORTA DE LA GUINEUETA / PORTA DE LA TRINITAT / PORTA DE TORRE BARÓ / PORTA DE CIUTAT MERIDIANA

/ Sel·leccionats per a 2º FASE /

Autors: aSZ arquitectes + LUCHINI AD

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent BIMSA-Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
 • ini 11-2011

SEU DE LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA MIÑO-SIL
100-MIÑO

Concurs d’idees a nivell d’avantprojecte, per a la construcció de l’edfici de la seu de la Confederació Hidrogràfica del Miño-Sil

 • lloc OURENSE, Spain
 • constituent Confederació Hidrogràfica del Miño-Sil
 • area 7740 m²
 • budget 3500848
 • ini 10-2011

REHABILITACIÓ DE L'ANTIC CINE PARÍS
100-CINPAR

Concurs d’avantprojectes per a la rehabilitació de l’antic Cine París de l’Ajuntament de Muros

/ Pre-finalistes /

 • lloc MUROS - A Coruña, Spain
 • constituent Concello de Muros
 • area 574 m²
 • budget 340
 • ini 07-2011

CAMÍ INTERIOR A CAP ENDERROCAT
99-CAPEND

Redacció d’un projecte constructiu de millora paisatgística del camí interior a Cap Enderrocat entre rotonda Cala Blava i el Fort de Cap Enderrocat

 • lloc Mallorca, Spain
 • constituent Consorci Urbanístic Platja de Palma
 • budget 43660
 • ini 06-2011

CENTRE PER A LA PROTECCIÓ DEL MENOR I ATENCIÓ A LA FAMILIADE PALMA
98-CPMPAL

Concurs d’idees per a la construcció d’un edifici destinat a la Direcció Executiva de protecció del menor i atenció a la familia de l’Institut d’Afers Socials, amb demolició de l’edifici existent i reordenació d’illeta

 • lloc PALMA DE MALLORCA - Illes Balears, Spain
 • constituent IMAS- Institut Mallorquí d’Afers Socials
 • area 5009 m²
 • budget 2495375
 • ini 06-2011

URBANITZACIÓ DEL BARRI DE LA FONT DE SANT JOAN
97-PUFONT

Concurs per a la contractació del servei de redacció del projecte d’Urbanització del barri de Font de Sant Joan del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana

Autors: aSZ arquitectes + lavola sostenibilitat + EMAB

 • lloc SANTA EULÀLIA DE RONÇANA - BARCELONA, Spain
 • constituent Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
 • budget 94380
 • ini 04-2011

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA EIVISSA
96-EPPLAEIV

Concurs d'idees amb intervenció de jurat , del projecte de reurbanització de la Plaça Eivissa

/ Segona posició /

Autors: aSZ arquitectes + lavola sostenibilitat + VIAQUA

RESUM

És necessari renovar la plaça Eivissa?

Un dia qualsevol d'una primavera qualsevol, la gent que usa i ocupa aquest espai expressa el plaer de participar en una litúrgia cívica feta d'activitats, actes, racons, converses, propòsits i ritmes vitals diferents...

Quin és el suport que garanteix que tot això segueixi passant?. Una barreja de definir i "no-definir", un espai / superfície apte per a tot el que ja se sap que passa, el que construeix la tradició d'un lloc. El gust i ben estar dels veïns a la plaça Eivissa és evident. Aquest plaer cívic conté també el com ha sigut la plaça Eivissa i el com va néixer la plaça Eivissa.

(...)

 • lloc HORTA - BARCELONA, Spain
 • constituent BIMSA-Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
 • area 4215 m²
 • budget 768200
 • ini 04-2011

EQUIPAMENT MULTIFUNCIONAL A SANT FELIU DE LLOBREGAT
95-EQSANTFE

Concurs per a la redacció del projecte de nova construcció d’un equipament Multifuncional a l’Avinguda de la Riera de la Salut de Sant Feliu de Llobregat

RESUM

Una visita al Barri durant aquest mes de març ensenya els rastres i efectes de la participació ciutadana en el què, com i quan.

L’arquitectura per a l'Equipament multifuncional les Tovalloles resulta i ajusta una sèrie d’actuacions entreteixides d’escales, natura i programació en temps diferents:

_futurs llunyans: transformació del carrer Constitució per soterrar les vies de tren i en superfície el metro lleuger,

_futurs desitjables: habitatges tutelats,

_futurs probables: l’espai públic sobre l’aparcament recentment construït , que refà la intersecció entre la Riera i carrer

Constitució i un abundant nombre de fets urbans i socials presents i tangibles.

L’equipament és una baula més entre el que ja veiem i el que el Barri ambiciona.

(...)

 • lloc SANT FELIU DE LLOBREGAT - BARCELONA, Spain
 • constituent Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 • area 1685 m²
 • budget 1847200
 • ini 03-2011

CASAL DE JOVES LLACUNA
94-CJLLAC

Concurs d’idees amb intervenció de jurat per a la contractació dels serveis per a la redacció del Projecte de Rehabilitació de l’Antiga Fàbrica de Teixits “LOCALES Y FUERZAS INDUSTRIALES” com a CASAL DE JOVES LLACUNA, al Carrer Pallars 207-217 del Districte de Sant Martí de Barcelona

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent BIMSA-Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
 • area 840 m²
 • budget 1058330
 • ini 11-2010

PROJECTES D’URBANITZACIÓ PER A LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ I L’ACCESSIBILITAT D’UNS CARRERS A L’H
93-LHPMPA

Projectes de millora de la pavimentació i l’accessibilitat al municipi de L’Hospitalet de Llobregat. Carrer Aigües de Llobregat, Carrer Font-Carrer Piera, Carrer Menorca, Carrer Mina, Carrer Subur, Carrer Simancas, Carrer Tarongers, Carrer Toledo

Autors: aSZ arquitectes + Francesc Ventura

 • lloc L'HOSPITALET DE LLOBREGAT - BARCELONA, Spain
 • constituent Ajuntament de L'Hospitalet
 • area 11531 m²
 • budget 1188937
 • ini 07-2010

EDIFICI R+D+I AL CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU DE SANT CUGAT DEL VALLÉS
92-CAR

Concurs per la Redacció de Projecte Complet, la Direcció i l’Execució de les Obres de un edifici destinat a Recerca, Desenvolupament i Innovació i l’enderroc de la part d’un edifici existent al Centre d’Alt Rendiment Esportiu. Sant Cugat del Vallès 

RESUM

La definició del nou edifici incorpora un conjunt heterogeni de condicionants i preexistències bàsiques. 

La proposta, doncs, recollint aquestes dades, planteja un edifici representatiu, mediambiental i contextualment coherent i flexible amb un edifici de cos únic, amb nucli central i dos nuclis complementaris laterals per evacuació i per la distribució vertical de les instal·lacions.

 • lloc SANT CUGAT DEL VALLÉS - BARCELONA, Spain
 • constituent Centre d'Alt Rendiment Esportiu
 • area 13667 m²
 • budget 11880585
 • ini 08-2010

REHABILITACIÓ DE L' EDIFICI DE L'ANTIGA CASA DEL POBLE D'ESPORLES
91-ESP

Concurs per a l’ elaboració de l’estudi integral conjunt arquitectònic, projecte bàsic i d’execució, estudi de seguretat i salut, projecte acústic i seguretat en obra, direcció facultativa i actuacions perceptives en matèria de seguretat i salut, de les obres de rehabilitació de l’edifici de l’Antiga Casa del Poble d’Esporles.

RESUMEN

Las secciones resultantes de la propuesta mantienen la envolvente existente del teatro y potencian su fachada principal. El edificio anexo se reconstruye aprovechando la máxima altura normativa (14m) con cuatro plantas sobre rasante, semisótano y  sótano.

La propuesta une los dos volúmenes originales con una cubierta de un solo trazo en pliegue que se adapta a las alturas reguladoras.  La cubierta alberga el volumen del edificio de la Escuela y el volumen del teatro.  El muro en origen separador de ambos volúmenes es ahora con la nueva propuesta el elemento conector de programas y espacios. 

(...)

 • lloc ESPORLES - MALLORCA, Spain
 • constituent Ministeri de vivenda
 • area 1518 m²
 • budget 1436650
 • ini 05-2010

CONSULTORI LOCAL A ALFARA DE CARLES
90-ALF

EXECUTIU: NOVA CONSTRUCCIÓ DEL CONSULTORI LOCAL A ALFARA DE CARLES    CLAU CLT-09338

RESUM

Les seccions resultants de les edificacions que defineixen els límits de la parcel·la per al Consultori Local i la plaça - parc, ens porten a la solució que reconeix les dues volumetries que es troben. La proposta tanca volumètricament la continuïtat de la mitgera del teixit que ve des del carrer de la Carretera, tot reconeixent l’altre volum edificat del Carrer Sant Agutí i mantenint la separació de dos metres, seguint les pendents de la coberta perpendicularment a l’alineació. La resolució de la continuïtat del xamfrà mante les alineacions als dos carrers, i la coberta, a dues aigües i una única direcció del pendent, acull dos volums programàtics que segueixen la direcció de cadascun dels carrers del xamfrà respectivament. L’espai entre els dos volums, sota la coberta provoca l’accés a l’edifici. 

(...)

 • lloc ALFARA DE CARLES - BAIX EBRE, Spain
 • constituent GISA-Gestió d'Infraestructures, S.A.U.
 • area 210 m²
 • budget 285873
 • ini 11-2009

MERCAT, ESCOLA D'ARTS I USOS ADMINISTRATIUS A ALCANAR
89-ALC

Concurs per a la redacció de l'avantprojecte, projecte bàsic i d'execució d'un equipament públic destinat a mercat municipal, escola d'arts i usos administratius i associatius a la ciutat d'Alcanar, Montsià -Tarragona-

 • lloc ALCANAR, Montsià -TARRAGONA, Spain
 • constituent Ajuntament d'Alcanar
 • area 4295 m²
 • budget 2361699
 • ini 10-2009

ESTACIÓ MARÍTIMA A MAÓ
88-MAO

Concurs per a la selecció de propostes a nivell d'avantprojecte, per a la ordenació i definició d'infraestructures i superestructures d'una zona portuària dedicada a Terminal Mixta, s'inclou el disseny de l'Estació Marítima i zones annexes, al paratge del Cos Nou en el port de Maó -Menorca-

 • lloc MAÓ -MENORCA, Spain
 • constituent APB-Autoritat Portuària de Balears
 • ini 06-2009

PARC URBÀ DE VALDEBEBAS
87-VBB

Concurs internacional d’idees per al disseny del Parc Urbà de Valdebebas

Autors: aSZ arquitectes + lavola

 • lloc VALDEBEBAS - MADRID, Spain
 • constituent Junta de Compensación Parque de Valdebebas
 • area 80000 m²
 • ini 04-2009

ILLA CENTRAL DE BADALONA
86-F2NCBD

Concurs en 2 fases per al contracte de Servei de redacció del projecte executiu d’urbanització, fixant la volumetria d’un edifici rotacional, a la plaça del nou centre de Badalona, en l’anomenada Illa Central.

/ Projecte finalista /

Autors: aSZ arquitectes + Justo García

RESUM

La nova Illa Central de Badalona que descriuen aquests panells, en la segona fase del concurs, són el recorregut de "tornada" després de la primera fase: la "anada".Llavors enunciem i definim una estratègia, un procediment, una adreça de treball per a una doble pregunta: l'espai lliure i urbà de 32.000m2 per al nou centre de Badalona i l'aspecte físic, posició i possibles usos d'un edifici dotacional de 30.000m2. La superfície de l'àmbit d'uns 280 per 80 metres, descansa sobre el traçat, en el subsòl, de l'estació de la Línia 2 de metro. La traça del metro és una de les diagonals virtuals / ocultes de l'espai lliure a urbanitzar i ordenar. 

Ara a la "volta", hem mesurat, matisat, teixit la superfície, generat variants de gàlibs, assajat els condicionants de mobilitat, considerat les geometries i mides dels elements i estructures, repassat les relacions de visibilitat i continuïtat del teixit urbà al nord i sud de la plaça, seleccionat les espècies d'arbres i la seva disposició, confirmat la relació entre superfícies toves i dures, cobertes i descobertes, ... simulat el desenvolupament d'alguna de les activitats i festes locals, la diferència entre les estacions, la diferència entre la plaça de dia i de nit, buida i plena de gent. 

(...) 

 • lloc BADALONA - BARCELONA, Spain
 • constituent Ajuntament de Badalona
 • area 32000 m²
 • budget 5900613
 • ini 01-2009

EDIFICI JUDICIAL A SANTA COLOMA DE FARNERS
85-EJUD

Concurs per a l'adjudicació del contracte d'assistència tècnica per a la redacció del projecte per a la nova construcció d'un edifici judicial a Santa Coloma de Farners -Barcelona-

/Sel·leccionats en 1 Fase/

 • lloc SANTA COLOMA DE FARNERS - BARCELONA, Spain
 • constituent GISA-Gestió d'Infraestructures, S.A.U.
 • area 2678 m²
 • ini 01-2009

AEROBUS BARCELONA
84-AEV

Concessió del servei públic de Transport col·lectiu urbà de viatgers entre Barcelona i l’Aeroport del Prat de Llobregat 

RESUM

En general les parades a les terminals estan formades per la mateixa sèrie de elements: Marquesina (excepte a la T1Sud), Pal de Parada, Panells informatius amb SAE incorporat, Punt inici cues, Màquines de venda de títols, Recolzadors (a Plaça Catalunya), Senyalització al terra, ...

Funcionament: L’operació de l’Aerobús en cada terminal separa la formació de: la Cua de compra de títols; la Cua d’accés a l’Aerobús; el  Punt d’Inici de cues i selecció de la porta d’accés. El moviment dels viatgers a les terminals està modelitzat a la Seqüència  3 del CD  que complementa l’oferta. Les marquesines senyalen i cobreixen tant la compra del títol com la cua d’accés a l’Aerobús.  La disposició de les marquesines en angle respecte de l’Aerobús permet una major longitud de les cues per una dimensió de l’ample de la mitjana o vorera disponible no superior a 6m.  El gàlib de la  marquesina, és a dir, la seva projecció en planta és de 2,3m. però la posició no paral·lela al vehicle garanteix que les dues portes queden cobertes. (Veure plànol 06.1). A l’altre extrem de la marquesina estan situades les màquines expenedores de títols, de secció triangular i Folrades per elements resistents que suporten la coberta de vidre de la marquesina. 

(...)

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent Transports Ciutat Comptal
 • budget 332140
 • ini 11-2008

SVA SABIÑANIGO
83-SVASBÑG

Concurs per a la redacció del projecte Basic i d’execució de 20 habitatges protegits d’Aragó

RESUMEN

La manzana de grandes dimensiones que definen la C/General de Villacampa y la C/Serrablo en el extremo norte del tejido residencial denso, dispuesta entre el tejido industrial y el parque municipal, da contexto y cualidades a las viviendas de promoción pública.

Entre los esquemas y variantes de organización ensayados la opción que organiza el bloque con un solo núcleo de accesos para todas la viviendas es la que presentamos.

La alegría y multivalencia de los espacios colectivos está contenido en el esquema que describimos. El sistema de escalera, ascensor y corredores de acceso a las viviendas ensambla los dos cuerpos construidos para formar un solo bloque. Uno arranca desde el medianil perpendicular a General de Villacampa y el otro desde el que es ortogonal al ámbito de separación con la parcela que ocupan los edificios granates.

El resto de la ordenación a Domingo Samitier y C/Serrablo determina los parámetros de volumetria y sección a la que la propuesta queda “adherida”. 

Las tipologías de las viviendas de 4, 3 y 2 habitaciones distinguen las zonas de día de las de reposo. La orientación noroeste y noreste de General Villacampa y la fachada hacia la parcela de la Guardia Civil decanta la posición de la mayoría de las zonas de estar hacia el patio de manzana, a excepción de la vivienda en esquina.

El local de 400m2 ocupa toda la fachada al General Villacampa en una sola pieza y rodea al núcleo de accesos.

(...)

 • lloc SABIÑANIGO - HUESCA, Spain
 • constituent Suelo y vivienda de Aragón, S.L.U.
 • ini 10-2008

SVA JACA
82-JC

Concurs per a la redacció del projecte bàsic i d'execució de 20 vivendes protegides a Aragó, SVA Jaca

 • lloc JACA - HUESCA, Spain
 • constituent Suelo y vivienda de Aragón, S.L.U.
 • ini 10-2008

BIBLIOTECA PAPIOL
81-BPPL

Concurs per a la redacció del projecte d'execució de la Biblioteca del Papiol

 • lloc PAPIOL - BARCELONA, Spain
 • constituent Ajuntament de Papiol
 • area 1343 m²
 • budget 1320000
 • ini 09-2008

BARCELONA CITY TOUR
80-BT01

 

Definició de “Quioscs/Taquilles” de Informació i Venta de Bitllets.

Procediment obert per a l'adjudicació del contracte per a la prestació en la modalitat de concessió, del servei de transport urbà de viatgers en autobus amb finalitat cultural i turística

 

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent Area Metropolitana de Barcelona - Entitat de Transport
 • ini 09-2008

PROJECTE D’URBANITZACIÓ OBRES BÀSIQUES ARE FIGUERES
79-AFIG

Projecte d’Urbanització de les Obres Bàsiques de l’Àrea Residencial Estratègica “Horta Capallera-Cendrassos Nord” (Figueres) dins del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de l’ambit de les comarques Gironines.

Autors: aSZ arquitectes + VIAQUA

RESUM

La construcció dels espais urbanitzats entre el límit construït de Figueres y el nou límit amb el paisatge agrícola es el resultat tangible i objectiu d’aquesta eina tan potent -“area estratègica” – per les trenta hectàrees de sol de Cendrassos Nord – Horta d’en Capallera.  El desenvolupament de l’àmbit es caracteritza per la seva situació de proximitat a Figueres. Presenta una topografia planera amb lleugera pendent cap a l’est, en direcció al rec de l’Aigüeta. L’àmbit de forma allargassada avarca més d’un quilòmetre de llargada, arrancant des de la cota de terreny 30,88m a ponent fins a la cota 20,50m a llevant, representant una pendent natural del 0,9%. Els terrenys del sector a la part de ponent queden deprimits respecte als carrers urbanitzats de l’entorn.

Els espais públics, la vialitat i els espais de reserva i protecció són el teixit que suporta el desenvolupament del ARE. El paisatge al nord del ARE i els fragments de ciutat construïda també estan cosits per un altre teixit. Es una seqüència de fils aproximadament perpendiculars a la nova ronda que defineixen unes bandes que s’eixamplen o encongeixen alternativament. Les bandes “dures” s’eixamplen vers al nord i les “toves” ho fan vers al sud, vers Figueres. Una serà “dura” i la següent “tova”. La banda dura està feta de paviments, elements d’ urbanització maquínics, arbrat més “geomètric”, ... La banda “tova”, conté jardins, gespa, arbrat més frondós,... Els serveis i subministres de les bandes passen per la línia de separació entre ambdues. 

L’incasòl ha coordinat amb determinació l’”urbanisme exprés” de les ARES. Sort!

 • lloc FIGUERES - GIRONA, Spain
 • constituent INCASOL- Institut Català del Sòl
 • area 289743 m²
 • budget 10094323
 • ini 04-2009

PROJECTE D’URBANITZACIÓ ARE EL CROS ARGENTONA
78-AARG

Projecte Urbanització ARE EL CROS. Ordenació detallada i projecte d'urbanització de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Maresme, ARE EL CROS-ARGENTONA

 • lloc ARGENTONA - BARCELONA, Spain
 • constituent CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ARE ARGENTONA - EL CROS : Ajuntament d'Argentona / INCASOL-Institut Català del Sòl
 • ini 01-2008
 • fi 10-2010

ADAPTACIÓ PER A NOUS USOS DE L'ESGLÈSSIA DE LA PIETAT
76-PTV

Concurs d'idees amb intervenció de jurat per a l'adaptació del conjunt de l'espai de la nau central de l'esglèssia a nous usos.

RESUM

La pluripotència i la polisèmia funcional dels edificis històrics és cada dia més sorprenent. L’ambició inicial de les obres antigues avarca gairebé fins a l’impensable. S’està demostrant “transfinita”. Les condicions físiques de l’Església de la Pietat segueixen suportant un espai que conté l’ànima d’un aire visible delimitat per els materials, pintures, decoracions. El temps ha afegit el vel del desgast que completa el potencial d’aquesta construcció.

L’arqueologia ajudada per les tècniques no invasores com el georadar posa a la vista la seqüència dels fets, la superposició, la conformació de la Pietat. Aquest concurs vol posar a la vista les sèries potencials per l’espai de la Pietat: sala d’exposicions temporals del Museu Episcopal, o d’altres museus, sala de concerts (la secció de l’auditori per unes 350 persones cap dins de la secció longitudinal de la Pietat...), teatres i espectacles de dansa, espais per a fires i festivals amb diferents activitats. També es condicionarà la nau per a l’ús religiós.

Activitats que són també de diferent extensió: unes hores, uns dies, una setmana, un mes, un any, ... i de naturalesa, unes són complementàries d’altres que ja s’estan desenvolupant a Vic i altres són inesperades, noves.

Aportem una comprovació de la compatibilitat inicial entre els usos possibles i la transformació i adequació que requereixen. És el primer tempteig de les exigències espacials i tècniques que són específiques de cada futur ús i les que són comuns. La matriu de  diagrames inclosos en aquesta memòria ho expressen.

L’espai capaç de contenir extensions i desenvolupaments del temps diferents, és l’espai d’un escenari. Aquesta és la transformació que proposem per a la Pietat.

(...)

 • lloc La Pietat. VIC - BARCELONA, Spain
 • constituent Ajuntament de Vic
 • ini 05-2008

DISPENSARI MÈDIC A VILADECAVALLS
75-DMVC

Concurs per a la redacció de projecte bàsic, executiu i direcció d’obra de un dispensari mèdic a Viladecavalls

 • lloc VILADECAVALLS - BARCELONA, Spain
 • constituent Auntament de Viladecavalls
 • area 457 m²
 • budget 473500
 • ini 01-2008

ESCOLA BRESSOL A VILADECAVALLS
74-EBVC

Concurs per a la redacció del projecte, estudi de seguretat i salut i direcció de les obres de l’Escola Bressol Els Pinets, al terme Municipal de Viladecavalls

 • lloc VILADECAVALLS - BARCELONA, Spain
 • constituent Ajuntament de Viladecavalls
 • area 1184 m²
 • budget 697500
 • ini 04-2008

LLAR D’INFANTS A LES PRESES
73-PRS

Concurs per a la prestació del servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte d’obra ordinària “Construcció d’una Llar d’infants municipal” i la posterior direcció tècnica de les obres, d’acord amb Memoria valorada de l’obra adjunta

 • lloc LES PRESES - GIRONA, Spain
 • constituent Ajuntament de Les Preses
 • area 1472 m²
 • ini 04-2008

24 HABITATGES A GAVÀ
71-GA

Concurs restringit d’avantprojecte per a l’edificació de promoció privada d'Habitatges i aparcaments al Passeig Marítim de Gavà

/Primer Premi/

 • lloc GAVÀ - BARCELONA, Spain
 • constituent FBEX Promoimmobiliaria, S.L.
 • area 11399 m²
 • budget 4750000
 • ini 01-2008

CINEMATHÈQUE SUISSE. PENTHAZ
70-CSUI

Concurs de projectes per la Cinemathèque Suisse
client: OFCL. Office fédérale des constructions et de la logistique

 • lloc PENTHAZ, Suïssa
 • constituent OFCL. Office fédérale des constructions et de la logistique
 • ini 11-2007

HABITATGES I APARCAMENTS A GIRONA-AVELLANEDA
69-VGA

Projecte Executiu: Habitatges i aparcaments. Unitat d'actuació 86-Camp de la Coma. Girona

 • lloc GIRONA, Spain
 • constituent FBEX Promoimmobiliaria, S.L.
 • area 15454 m²
 • budget 8979000
 • ini 01-2007

COMISSARIA DE MOSSOS D’ESQUADRA A MONTBLANC
68-MB

Concurs restringit per cComissaria de Policia de la Generalitat-Mossos d’Escuadra, Comissaria de Districte amb Unitat de Transit de Montblanc. Clau: CMT-06533

/Sel·lecionats per a concurs restringit/

 • lloc MONTBLANC - BARCELONA, Spain
 • constituent GISA-Gestió d'Infraestructures, S.A.U.
 • area 1472 m²
 • ini 05-2007

24 HABITATGES AL CANAL BETULIA, BADALONA
67-CBDN

Avantprojecte i projecte bàsic de 24 habitatges al Canal Betulia, Badalona

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
 • area 4814 m²
 • budget 2256000
 • ini 08-2007

CAP DE PALAUDÀRIES
66-PAL

Concurs per a la assistència pública per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i salut, l’estudi geotècnic, i el projecte d’activitats per a la llicència ambiental i posetrior direcció d’obra de Construcció d’un Centre d’Atenció Primària “Palaudaries”, de Lliça d’Amunt. Clau CAP-0640’ (2 voltes)

/Sel·leccionats per a 2º volta/

 • lloc PALAUDÀRIES, LLIÇÁ D’AMUNT - BARCELONA, Spain
 • constituent GISA-Gestió d'Infraestructures, S.A.U.
 • area 595 m²
 • ini 02-2007

CASA PER A GONZALO I MARIOLA
64-CGM

Projecte Bàsic, d'Execució i Direcció d'Obra ampliació de vivende entra mitgeres

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent Mariola Garcia, Gonzalo Jimenez
 • area 216 m²
 • budget 65000
 • ini 05-2008

230 HABITATGES A VIC
63-VIC

Avantprojecte, Projecte Bàsic i Projecte d'Execució d'Habitatges, Locals Comercials i aparcaments al Passeig de la Generalitat-Av. Païssos Catalans-Carrer Virrei Aviles, VIC

 • lloc VIC - BARCELONA, Spain
 • constituent FBEX Promoimmobiliaria
 • area 45100 m²
 • budget 18100000
 • ini 01-2007

PLAN PARCIAL ÀREA ENSANCHE 01
62-AE1

Projecte de Pla Parcial de l’Àrea d’Ensanche 01 d’Anciles, Huesca

- Promoció privada -

 • lloc ANCILES - HUESCA, Spain
 • constituent Forcusa – Centro Inmobiliario Pirineos
 • area 85000 m²
 • budget 5812762
 • ini 12-2006

REHABILITACIÓ DA CIDADELA DE CASCAIS
61-CCAS

Concurs públic internacional per a la concessió i rehabilitació de la Cidadela de Cascais per a fins d’utilitat turística i cultural

- Primer Premi -

-Promoció privada-

Autors: aSZ arquitectes + Rita Pinto da Freitas + Isa Lucas

 • lloc CASCAIS, Portugal
 • constituent CONSORCI CIDADELA XXI CASCAIS.
 • ini 01-2006

CENTRE DE DIFUSIÓ TECNOLÒGICA DE LA FUSTA I EL MOBLE DE CATALUNYA
60-SHH

Concurs d’idees i projecte amb intervenció de jurat per a la nova construcció del Centre de difució tecnològica de la fusta i el moble de Catalunya

 • lloc LA SÈNIA - TARRAGONA, Spain
 • constituent GISA-Gestió d'Infraestructures, S.A.U.
 • area 2524 m²
 • ini 06-2006

PLA PARCIAL ÀREAS DE ENSANCHE 02 Y 03
59-AE2

Plan Parcial de delimitación y ordenación de las Áreas de Ensanche 02 y 03 del Pla General d’Ordenació Urbana de Benasque

-Promoció privada-

 • lloc BENASQUE - HUESCA, Spain
 • constituent FORCUSA/CENTRO INMOBILIARIO PIRINEOS
 • area 395000 m²
 • budget 18679543
 • ini 12-2006

SEU DE LA DEMARCACIÓ DE HUESCA DEL COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES D'ARAGÓ
58-COHU

Concurs d’idees i projecte amb intervenció de jurat d'un edifici destinat a la Seu de la Demarcació de Huesca del Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Aragó

 • lloc DOSCORTINAS - HUESCA, Spain
 • constituent COAHU - Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Demarcación de Huesca
 • area 1177 m²
 • budget 3029000
 • ini 01-2006

SUGGERIMENT AL POUM DE HOSTALETS DE TOST
57-HOST

Suggeriment al POUM de Hostalet de Tost

 • lloc RIBERA D'URGELLET, HOSTALETS DE TOST - LLEIDA, Spain
 • constituent Ajuntament de Ribera d'Urgellet
 • ini 03-2006

NOU COMPLEX CULTURAL DE LA CIUTAT DE VIC
56-VCC

Concurs amb intervenció de jurat i selecció prèvia de candidats, per a la contractació de la redacció de diversos avantprojectes per a la construcció del Nou Complex Cultural Municipal de la Ciutat de Vic.

 • lloc VIC - BARCELONA, Spain
 • constituent Ajuntament de Vic
 • area 6000 m²
 • ini 01-2005

REHABILITACIÓ, ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA DE BRAUS BUENAVISTA I EL SEU ENTORN
55-PTO

Concurs d'idees per a la rehabilitació, adequació i ampliació de la Plaça de Braus de Buenavista i el seu entorn

 • lloc OVIEDO, Spain
 • constituent Ajuntament d'Oviedo
 • ini 05-2004

37 HABITATGES UNIIFAMILIARS A MONTORNÉS DEL VALLÉS
54-VMT

Projecte Executiu i Direcció d'Obra de 37 habitatges unifamiliars. Parceles 15, 16, 17, 18, 19, U.A.6. Montornés del Vallés

 • lloc U.A. MANSO CALDERS, MONTORNÈS DEL VALLÈS - BARCELONA
 • constituent F-BEX PROMOINMOBILIARIA
 • area 7983 m²
 • budget 4600000
 • ini 02-2006

MUSEU DEL PUEBLU D'ASTURIES
53-MG

Projecte i direcció d’obra de l'adaptació del Pabelló d'Asturies de la EXPO Sevilla'92 a Museu Etnogràfic del Poble Asturià, Museu d'A

http://museos.gijon.es/

 • lloc MUSEO ETNOGRAFICO. GIJÓN, Spain
 • constituent Fundación Municipal de cultura, educación y Universidad popular de Gijón / Ajuntament de Gijón
 • area 2300 m²
 • budget 552911
 • ini 03-1992

HOSPITAL COMARCAL SANT JOAN DESPÍ
52-HSJ

Concurs d'idees Hospital Comarcal Sant Joan Despí

En col·laboració amb MAP architects

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent Consorci sanitari integrat
 • ini 06-2003

RESIDENCIA 3ª EDAT, CENTRE DE DIA I CASAL
50-RAL

Pla parcial. i Avantprojecte equipament soci-assistencial, Residència 3ª edad, Centre de dia i Casal. Urbanització La Solaya

 • lloc ALELLA - Barcelona, Spain
 • constituent Paprensa
 • area 2314 m²
 • ini 03-2003
 • fi 02-2010

URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS A CAN GOMAR. L’HOSPITALET de LLOBREGAT
49-CG

Projecte d’execució i direcció d’obra per a l’urbanització de zona compresa entre els carrers Av. Carrilet, Vigo, i Pau Casals al’Hospitalet de Llobregat

-Promoció privada-

 • lloc CAN GOMAR, L’HOSPITALET de LLOBREGAT -BARCELONA-, Spain
 • constituent FERROVIAL INMOBILIARIA, S.A.
 • area 11855 m²
 • budget 708392
 • ini 04-2003

137 HABITATGES A CAN GOMAR. L’HOSPITALET de LLOBREGAT
49-CG

Projecte d’execució i direcció d’obra de tres edificis. 137 habitatges, locals comercials i aparcaments. ÀREA CAN GOMAR -L'Hospitalet de Llobregat -

 • lloc AV CARRILET, CAN GOMAR, L’HOSPITALET LLOBREGAT. BARCELONA
 • constituent FERROVIAL INMOBILIARIA
 • area 21700 m²
 • budget 16000000
 • ini 04-2003

70 HABITATGES al 22@
48-VH2000

Concurs restringit d’avantprojectes de les parceles 3 i 4 del Pla Especial de Reforma interior de la l’illa delimitada pels carrers Cristobal de Moura, Veneçuela, Agricultura i Josep Pla

-Promoció privada-

 • lloc BARCELONA
 • constituent PROHABITAT 2000 SCCL
 • area 6500 m²
 • ini 07-2003

COMPLEXE DE TALASOTERAPIA EN LA ERIA DE PILES
47-THG

Concurs d'idees, a nivell d'avantprojecte, per a la implantació de Complex de Talasoterapia (Balenari+Hotel) a la Ería de Piles 

 • lloc GIJÓN, Spain
 • constituent Ajuntament de Gijón
 • area 16535 m²
 • budget 10499000
 • ini 11-2002

CONJUNT D’HABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENTS A LA FAÇANA MARITIMA DE BADALONA
46-BD

Projecte executiu i direcció d’obra d’un Conjunt d'habitatges, locals i aparcaments a la Finca Nº1 de la Unitat d’Actuació UA-2 del Pla Especial del Sector A3 de la Façana Marítima de Badalona.

Autors: MAP architects + aSZ arquitectes

-Promoció privada-

 • lloc BADALONA, Spain
 • constituent Lardos 1000 – Ferrovial Inmobiliaria
 • area 14098 m²
 • budget 3339839

VIVIENDA 26 CARRER NOU
45-CN

Consolidació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al Carrer Nou, 26 de Cervia de les Garrigues

Promoció privada

 • lloc LLEIDA, Spain
 • constituent Familia Gasol-Soldevila
 • area 72 m²
 • budget 10800
 • ini 04-2002

ÀTIC A PG. de GRÀCIA
44-ES

Projecte de consolidació d’àtic a Passeig de Gràcia, 104

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent Sr. Carles Esteva
 • ini 02-2001

LOCAL CHERPI
43-CH

Projecte d’execució i obra per a nova terrassa bar al Carrer Moragas, 21

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent Sr. Josep Espert
 • ini 03-2001

CONJUNT D’HABITATGES, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENTS A VILADECANS
42-VD

Projecte d’execució per a 57 habitatges amb aparcament i locals comercials al secotr “Sales Residencial “ Unitat de Projecte C de Viladecans

Autors: MAP architects + aSZ arquitectes

 • lloc VILADECANS - BARCELONA, Spain
 • constituent IMPSOL
 • ini 03-2002

RETOLACIÓ FAÇANA INDUSTRIAL TECNO-PAPELES PER A L’ALIMENTACIÓ
41-TC

 • lloc SANT BOI DE LLOBREGAT - BARCELONA, Spain
 • constituent Tecnobol, S.L
 • ini 05-2001

PLA DIRECTOR DE LA CIUTADELLA
40-CD

Concurs relatiu al contracte nº 01001416 que té per objecte la redacció del Pla Director de la Ciutadella, (expedient nº79/2001)

Autors: aSZ arquitectes + TAU arquitectes

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent Ajuntament de Barcelona
 • ini 05-2001

EDIFICI CONTENIDOR D’ACTIVITATS INDUSTRIALS PROVISIONALS AL 22@, BARCELONA
39-22@

 • lloc C/Lope de Vega. 22@, BARCELON A
 • constituent AJUNTAMENT DE BARCELONA
 • ini 05-2007

HABITATGES I URBANITZACIÓ AL CARRER LLULL. FÒRUM 2004
38-FO

Illa 2 (C/Llull/Raimon de Penyafort/Taulat-FORUM). Concurs i avantprojecte de Bloc d’habitatges PB+3 i Urbanització 

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent Barcelona Regional / Ajuntament de Barcelona / Ajuntament de Sant Adrià del Besos / Consorci del Besós
 • ini 01-2002

HABITATGES ARGENTONA
36-ARG

Projecte d’execució de vivenda unifamiliar entre mitgres. Urbanització Can Barrau, Parcela 10, Argentona

 • lloc ARGENTONA - BARCELONA, Spain
 • constituent Marta Subirana, Marcos Cánovas
 • ini 09-2002

ALELLA-HABITATGES ASSISTITS
35-VAL

PLa parcial. Avantprojecte equipament soci-assistencial. Residència 3ª edat. Centre de día.

 • lloc ALELLA
 • constituent Paprensa
 • ini 12-2001

CENTRE SOCIOCULTURAL, BIBLIOTECA I AUDITORI A RIANXO
34-RX

Projecte i direcció d’obra d’un centre sociocultural, biblioteca i auditoria a Rianxo

 • lloc RIANXO – A CORUÑA, Spain
 • constituent Concello de Rianxo
 • area 2186 m²
 • ini 06-2002

CENTRE SOCIOCULTURAL ‘A TRISCA’
33-TR

Projecte bàsic, d’execució i direcció d’obra del Centre Sociocultural A TRISCA

 • lloc SANTIAGO DE COMPOSTELA, Spain
 • constituent Concello de Santiago
 • budget 2500000
 • ini 01-1999

TRAMMET
32-TRAMMET

Concurs restringit d’adjudicació de la redacció del projecte, la construcció i l’explotació d’un sistema de tramvia/metro lleuger en el corredor Diagonal-Baix Llobregat a l’àrea de Barcelona

http://www.youtube.com/watch?v=n5hrPFUOq2U

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent Grup TRAMMET
 • area 18498850 m²
 • ini 01-2000

ESTACIÓN DE RENFE EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
31-SA

Pla especial de ordenació d’accessos, infraestructures, i nova edificació a l’estació

 • lloc Estació de Renfe. SANTIAGO de COMPOSTELA
 • constituent CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
 • ini 04-2000

AVANTPROJECTE DELS TREBALLS COMPLEMENTARIS AL DESENVOLUPAMENT DE LA RONDA DE LA HISPANITAT DE SARAGOSSA
29-ZA

 

Concurs, procediment obert, per a la redacció de l’avantprojecte d’obres complementàries a la Ronda de la Hispanidad , entre Isabel la Católica i el Camino de Cuarte

-Primer Premi  i encàrrec-

Autors: Elena Cánovas + Isabela de Rentería

 

 • lloc SARAGOSSA, Spain
 • constituent Ajuntament de Saragossa
 • ini 01-1999

CAP FLORÈNCIA. BARRI LLATÍ, SANTA COLOMA DE GRAMENET
28-CAP

Projecte executiut per a l’adequació d’una estructura i coberta reakitzades en Centre d’Assistència Primària “Florència” i Casal de Barri a Santa Coloma de Gramanet.

En col·laboració amb: MAP Arquitectes, S.L.

 • lloc STA. COLOMA DE GRAMENET - BARCELONA, Spain
 • constituent Servei Català de la Salut. Unitat de Projectes. Divisió de Recursos Físics, Béns i Serveis
 • area 1100 m²
 • budget 991125
 • ini 01-1999

DESENVOLUPAMENT DELS ASPECTES TÈCNICS INCLOSOS EN EL PLA ESTRATÈGIC DE LA USC
27-XR

Desenvolupament dels aspectes tècnics inclosos en el pla estratègic de la USC. Auditoria de l’estat actual de les edificacions de l’antic hospital Xeral de Santiago

 • lloc Santiago de Compostela
 • constituent UNIXEST
 • ini 01-2000

APARCAMIENTO EN VIGO
25-VG

Proposta d'aparcament, anteprojecte d'un estacionament soterrani a la zona de "El Corte inglés"

 • lloc C/ Gran Vía- C/ Venezuela. VIGO
 • constituent EL CORTE INGLÉS, CONCELLO DE VIGO
 • ini 03-2000

ESCOLA DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BENS CULTURALS DE CAPUCHINAS A HUESCA
24-CCH

Projecte de Execució i Direcció d’Obra d’adaptació al programa de l’Escola Superior de Restauració i Conservació de l’Edifici Capuchinas, Rehabilitació de l’esglèssia de l’antic Convent i acondicionament dels seus espais exterior de Huesca. Coso Alto / Calle Amistad

 • lloc COSO ALTO - HUESCA, Spain
 • constituent Departament d’Educació i Ciència. Govern d’Aragó
 • area 3040 m²
 • budget 2276720
 • ini 01-1994

8 HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA I URBANITZACIÓ ESPAIS EXTERIORS A VIDRÀ
23-VID

Concurs, projecte i direcció d’obra. Habitatges protegits régim HPO. Promoció pública

 • lloc Can BARTOLÍ, VIDRÀ - GIRONA, Spain
 • constituent INCASOL - Institut Català del Sòl
 • area 1801 m²
 • budget 776000
 • ini 05-2000
 • fi 04-2004

RECONVERSIÓ DE LA BASE DE SUBMARINS DE LORIENT
22-LO

Concurs internacional d’idees per a la reconversió de la Base de Submarins militars a Loreint

- Projecte Finalista -

Autors: aSZ arquitectes + altres 

 • lloc LORIENT, França
 • constituent District du pays de Lorient
 • area 57070 m²
 • budget 2782235
 • ini 07-1999

HOTEL HG CASA SUPRIAN**** EN ANCILES.
21-AN

Projecte i direcció d’obra. Hotel de muntanya. Promoció privada.

 • lloc CASA SUPRIAN, ANCILES. HUESCA
 • constituent HG CASA SUPRIAN SL
 • area 4100 m²
 • budget 5200000
 • ini 01-2000

ESTACIÓ DE L'AVE ZARAGOZA DELICIAS
20-DE

Concurs i procediment restringit de contracte de consultoria i assistència per a la redacció del projecte i control de les obres de l’Estació de Zaragoza-Delicias en la linia d’alta velocitat Madrid-Barcelona-França

 • lloc ZARAGOZA
 • constituent GIF - Gestor de infraestructuras ferroviarias.
 • ini 09-1999

POLIESPORTIU I PISCINA COBERTA A SANT ADRIÀ
19-STAD

Concurs per la redacció del projecte i direcció d’obra
client: AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DEL BESOS. BARCELONA

 • lloc ST. ADRIÀ, BARCELONA
 • constituent AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DEL BESOS. BARCELONA
 • ini 08-1999

AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ DE L'ESTADI DEL MOLINÓN
18-GI

Concurs d’idees per l’ampliació i remodelació parcial de l’estadi.

/projecte finalista/

 • lloc GIJÓN, Spain
 • constituent Real Sporting de Gijón / Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias / Fundació Alvar González
 • ini 11-1999

EDIFICIO DE APARTAMENTOS EN CHISPA-SOLDORAU
17-SO

Projecte d’edifici d’apartaments.

 • lloc CHISPA-SOLDORAU. BENASQUE, HUESCA
 • constituent DEGESTIÖN SL
 • ini 04-1997

24 APARTAMENTS A TORREDEMBARRA. 4 VENTS
16-TRR

Projecte Bàsic i Executiu i Direcció d’Obra de 24 apartaments a Torredembarra

 • lloc TORREDEMBARRA - Tarragona, Spain
 • constituent ACTU-INMUEBLE, S.L.
 • area 3753 m²
 • budget 514905
 • ini 01-1998
 • fi 01-2005

MERCAT DEL BORN
15-BN

Concurs d’idees arquitectòniques, amb jurat, per a la restauració i rehabilitació del Mercat del Born per a seu de la Biblioteca Pública de l’Estat a Barcelona

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent Ministeri d’educació i cultura, Direcció general del llibre, arxius i biblioteques
 • ini 07-1998

CASA PER A QUIQUE I VIRGINIA
14-QV

Projecte bàsic i d’execució i direcció d’obra de Reforma d’una borda unifamiliar a la finca El Carriu, Bisaurri, Huesca

 • lloc BISAURI -HUESCA, Spain
 • constituent Enrique Serveto Gabas
 • ini 11-1998

NOTARIA PASEIG DE GRACIA
13-NO

Projecte i obra de reforma interior d’edifici corporatiu de Passeig de Gràcia

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent Mario Romeo
 • ini 11-1998

"FUNDACIÓ PER LA MÚSICA" PALMA DE MALLORCA
12-PMA

Concurs d’avantprojectes amb intervenció de jurat per l’edifici conservatori de música, escola de dansa, escola d’art dramàtic i locals.

 • lloc PALMA DE MALLORCA
 • constituent Consellería de cultura, educació i esports del Govern Balear
 • ini 02-1997

HABITATGE UNIFAMILIAR A SANT ADRIÀ
11-VSA

Redacció de projecte i direcció d’obra d’habitatge unifamiliar entre mitgeres.

 • lloc SANT ADRIÀ - BARCELONA, Spain
 • constituent Particular
 • ini 01-1996

METRO LLEUGER, ESTUDI DEL SISTEMA DE TRANSPORT COL•LECTIU DE PASSATGERS DE L’ENTORN METROPOLITÀ DE SARAGOSSA
10-MLZ

Estudi de viabilitat d’un tramvia-metro lleuger a l’entorn Metropolità de Saragossa i Estudi del sistema de transport col·lectiu de viatgers de l’Àrea Metropolitana de Saragossa

 Autors: aSZ arquitectes + Manuel Ortiz + ALG-Advanced Losgistics Group + INECO + Jose M Valero, Bosch, Valgañón

 • lloc SARAGOSSA, Spain
 • constituent Govern d'Aragó
 • ini 11-1996

CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO REGULAR EN VIGO
9-VIG

Concurs per a la concesió del servei públic regular

 • lloc VIGO
 • constituent TUCSA. Concello de Vigo.
 • ini 01-1996

CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC REGULAR A VIGO
9-VIG

Concurs per a la concesió del servei públic regular. 

 • lloc VIGO, Spain
 • constituent SARBUS / VITRASA. Concello de Vigo.
 • ini 01-1996

EUROPAN PALMA DE MALLORCA
8-PA

Concurs Europan 4. Projecte d’habitatges a Palma de Mallorca. 4º Lloc

 • lloc PALMA DE MALLORCA
 • ini 01-1996

EDIFICI DE SERVEIS PER A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ DE JAVALAMBRE
7-JA

Projecte i direcció d’obra. Edifici de serveis i aparcament.

 • lloc JAVALAMBRE. T.M CAMARENA DE LA SIERRA - TERUEL, Spain
 • constituent Instituto Aragonés de Fomento. Gobierno de Aragón
 • area 2000 m²
 • budget 200000000
 • ini 03-1995

AMPLIACIÓ BIBLIOTECA CAN CASACUBERTA i ESPAI BETULIA
6-CCH

Projecte bàsic, executiu i Direcció d’Obra de l’ampliació de la Biblioteca Can Casacuberta i Espai Betulia

 • lloc BADALONA - BARCELONA, Spain
 • constituent Ajuntament de Badalona
 • area 4800 m²
 • budget 3125000
 • ini 03-1993
 • fi 01-2010

TORRES JH-aSZ a la MEMORIA DE HEJDUK
5-BV

Projecte i direcció d’obra

 • lloc MONTE GAIAS, SANTIAGO de COMPOSTELA - A CORUÑA, Spain
 • constituent Fundacio Cidade de Cultura de Galicia
 • area 200 m²
 • budget 1100000
 • ini 12-1992

METRO LLEUGER
4-MLB

Concurs de propostes del metro lleuger entre Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Joan d’Espí, Cornellà i Sant Just Desvern.  

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent Area metropolitana de Barcelona. Entitat del Transport.
 • ini 01-1992

PABELLÓ D’ASTURIES PER A LEXPO’92
3-PA

 • lloc SEVILLA, Spain
 • constituent Principat d'Astúries
 • area 2300 m²
 • ini 04-1992
 • fi 10-1992

ACCESOS A LA ALHAMBRA DE GRANADA
1-AL

Concurs d’idees per els los accessos a l’Alhambra de Granada

 • lloc GRANADA, Spain
 • constituent Patronat de l'Alhambra
 • ini 01-1990

3RES CASAS GUARDIOLA

Projecte de tres cases excepcionals a la finca Nuestra Senyora del Mar al Port de Santa Maria, Cádiz

aSZ amb John Hejduk_parcela occidental

aSZ amb Peter Eisenman_parcela central

aSZ amb Álvaro Siza Vieira_parcela oriental

 • lloc PUNTA BERMEJA - CÁDIZ, Spain
 • constituent Javier Guardiola
 • ini 01-1989

REFORMA D’UNA VIVENDA A BURJASENIA

Reforma d’una vivenda de segona residència, resultat d’una divisió en tres (un terç per a cada un dels tres fills) d0una masia construida entre 1947 i i 1949 segons un projecte de J.A. Coderch

 • lloc BURJASENIA, L'ALDEA - TARRAGONA, Spain
 • constituent Montse Bufalá
 • ini 01-1990