projects
page 1 of 6

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL BARRI DE SANT MIQUEL DEL CROS-ARGENTONA
109-109

Redacció del Projecte i Direcció de les Obres del Projecte d'Urbanització del Barri de Sant Miquel del Cros d'Argentona-Barcelona

 • lloc ARGENTONA-Barcelona, Spain
 • constituent Ajuntament d\'Argentona
 • area 7300 m²
 • budget 1159558
 • ini 11-2012

PASSEIG DE SANTS
107-107

Assistencia Técnica per el Suport per l’Elaboració del Document d’Ordenació del Passeig de Sants entre  c/ Riera Blanca i Carretera de Sants.Exp. 02435

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent BIMSA-Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
 • area 34000 m²

CAFÈ-ESPAI DE LECTURA HELIOS LLIBRES
106-106

Reforma de l’antiga libreria Helios Llibres i disseny de la imatge corporativa del nou “cafè-espai de lectura Helios Llibres”

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent Helios Llibres, S.A.
 • area 200 m²
 • budget 68000
 • ini 01-2012

PORTA PEDRALBES
105-105

 

Fase II. Concurs de projectes restringit LES PORTES DE COLLSEROLA. PORTA DE PEDRALBES.

Autors: aSZ arquitectes + LUCHINI AD

 

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent BIMSA - Barcelona Infraestructuras Municipals, S.A.
 • ini 01-2012

ASISTÈNCIA TÈCNICA PER ALS SKY GAMES 2012
104-104

Asistència tècnica per a la descripció en mapes físics (escalas 1/50.000, 1/25.000, 1/5.000 y 1/500) i temporals (abans, mentre, després) del Sky Games 2012

Autors: aSZ arquitectes + Patricia Palacín

 • lloc RIBAGORÇA ROMANICA, Spain
 • constituent ADRR-Asociació per al Desemvolupament de la Ribagorça Romànica
 • ini 01-2012

TORRES de JH-aSZ de LA TEMPLANZA
103-103

Intervenció artística Torres de JH-aSZ de La TEMPLANZA.

Torre de vidre: Tillandsias / Torre de granito: Campanillas

Autors: Pamen Pereira amb la col·laboració de:

aSZ arquitectes + Chisco Cobas

http://www.cidadedacultura.org/cultural/seccion.aspx?Id=268

http://www.rtve.es/alacarta/videos/archivos-tema/archivos-tema-se-acabo-fiesta/1269406/

 • lloc MONTE GAIAS, SANTIAGO de COMPOSTELA - A Coruña, Spain
 • constituent Cidade da Cultura de Galicia
 • area 200 m²
 • budget 10000
 • ini 09-2011

LES 16 PORTES DE COLLSEROLA
102-102

Concurs de projectes restringit LES PORTES DE COLLSEROLA

PORTA DE LA DIAGONAL / PORTA DE PEDRALBES / PORTA DE SARRIÀ / PORTA DE VALLVIDRERA / PORTA DE LES PLANES / PORTA DE BELLESGUARD / PORTA DEL TIBIDABO / PORTA DE PENITENTS / PORTA DE SANT GENÍS / PORTA DE MONTBAU / PORTA D’HORTA / PORTA DE CANYELLES / PORTA DE LA GUINEUETA / PORTA DE LA TRINITAT / PORTA DE TORRE BARÓ / PORTA DE CIUTAT MERIDIANA

/ Sel·leccionats per a 2º FASE /

Autors: aSZ arquitectes + LUCHINI AD

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent BIMSA-Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
 • ini 11-2011

SEU DE LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA MIÑO-SIL
100-100

Concurs d’idees a nivell d’avantprojecte, per a la construcció de l’edfici de la seu de la Confederació Hidrogràfica del Miño-Sil

 • lloc OURENSE, Spain
 • constituent Confederació Hidrogràfica del Miño-Sil
 • area 7740 m²
 • budget 3500848
 • ini 10-2011

REHABILITACIÓ DE L'ANTIC CINE PARÍS
100-100

Concurs d’avantprojectes per a la rehabilitació de l’antic Cine París de l’Ajuntament de Muros

/ Pre-finalistes /

 • lloc MUROS - A Coruña, Spain
 • constituent Concello de Muros
 • area 574 m²
 • budget 340
 • ini 07-2011

CAMÍ INTERIOR A CAP ENDERROCAT
99-99

Redacció d’un projecte constructiu de millora paisatgística del camí interior a Cap Enderrocat entre rotonda Cala Blava i el Fort de Cap Enderrocat

 • lloc Mallorca, Spain
 • constituent Consorci Urbanístic Platja de Palma
 • budget 43660
 • ini 06-2011

CENTRE PER A LA PROTECCIÓ DEL MENOR I ATENCIÓ A LA FAMILIADE PALMA
98-98

Concurs d’idees per a la construcció d’un edifici destinat a la Direcció Executiva de protecció del menor i atenció a la familia de l’Institut d’Afers Socials, amb demolició de l’edifici existent i reordenació d’illeta

 • lloc PALMA DE MALLORCA - Illes Balears, Spain
 • constituent IMAS- Institut Mallorquí d’Afers Socials
 • area 5009 m²
 • budget 2495375
 • ini 06-2011

URBANITZACIÓ DEL BARRI DE LA FONT DE SANT JOAN
97-97

Concurs per a la contractació del servei de redacció del projecte d’Urbanització del barri de Font de Sant Joan del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana

Autors: aSZ arquitectes + lavola sostenibilitat + EMAB

 • lloc SANTA EULÀLIA DE RONÇANA - BARCELONA, Spain
 • constituent Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
 • budget 94380
 • ini 04-2011

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA EIVISSA
96-96

Concurs d'idees amb intervenció de jurat , del projecte de reurbanització de la Plaça Eivissa

/ Segona posició /

Autors: aSZ arquitectes + lavola sostenibilitat + VIAQUA

RESUM

És necessari renovar la plaça Eivissa?

Un dia qualsevol d'una primavera qualsevol, la gent que usa i ocupa aquest espai expressa el plaer de participar en una litúrgia cívica feta d'activitats, actes, racons, converses, propòsits i ritmes vitals diferents...

Quin és el suport que garanteix que tot això segueixi passant?. Una barreja de definir i "no-definir", un espai / superfície apte per a tot el que ja se sap que passa, el que construeix la tradició d'un lloc. El gust i ben estar dels veïns a la plaça Eivissa és evident. Aquest plaer cívic conté també el com ha sigut la plaça Eivissa i el com va néixer la plaça Eivissa.

(...)

 • lloc HORTA - BARCELONA, Spain
 • constituent BIMSA-Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
 • area 4215 m²
 • budget 768200
 • ini 04-2011

EQUIPAMENT MULTIFUNCIONAL A SANT FELIU DE LLOBREGAT
95-95

Concurs per a la redacció del projecte de nova construcció d’un equipament Multifuncional a l’Avinguda de la Riera de la Salut de Sant Feliu de Llobregat

RESUM

Una visita al Barri durant aquest mes de març ensenya els rastres i efectes de la participació ciutadana en el què, com i quan.

L’arquitectura per a l'Equipament multifuncional les Tovalloles resulta i ajusta una sèrie d’actuacions entreteixides d’escales, natura i programació en temps diferents:

_futurs llunyans: transformació del carrer Constitució per soterrar les vies de tren i en superfície el metro lleuger,

_futurs desitjables: habitatges tutelats,

_futurs probables: l’espai públic sobre l’aparcament recentment construït , que refà la intersecció entre la Riera i carrer

Constitució i un abundant nombre de fets urbans i socials presents i tangibles.

L’equipament és una baula més entre el que ja veiem i el que el Barri ambiciona.

(...)

 • lloc SANT FELIU DE LLOBREGAT - BARCELONA, Spain
 • constituent Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 • area 1685 m²
 • budget 1847200
 • ini 03-2011

CASAL DE JOVES LLACUNA
94-94

Concurs d’idees amb intervenció de jurat per a la contractació dels serveis per a la redacció del Projecte de Rehabilitació de l’Antiga Fàbrica de Teixits “LOCALES Y FUERZAS INDUSTRIALES” com a CASAL DE JOVES LLACUNA, al Carrer Pallars 207-217 del Districte de Sant Martí de Barcelona

 • lloc BARCELONA, Spain
 • constituent BIMSA-Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
 • area 840 m²
 • budget 1058330
 • ini 11-2010

PROJECTES D’URBANITZACIÓ PER A LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ I L’ACCESSIBILITAT D’UNS CARRERS A L’H
93-93

Projectes de millora de la pavimentació i l’accessibilitat al municipi de L’Hospitalet de Llobregat. Carrer Aigües de Llobregat, Carrer Font-Carrer Piera, Carrer Menorca, Carrer Mina, Carrer Subur, Carrer Simancas, Carrer Tarongers, Carrer Toledo

Autors: aSZ arquitectes + Francesc Ventura

 • lloc L'HOSPITALET DE LLOBREGAT - BARCELONA, Spain
 • constituent Ajuntament de L'Hospitalet
 • area 11531 m²
 • budget 1188937
 • ini 07-2010

EDIFICI R+D+I AL CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU DE SANT CUGAT DEL VALLÉS
92-92

Concurs per la Redacció de Projecte Complet, la Direcció i l’Execució de les Obres de un edifici destinat a Recerca, Desenvolupament i Innovació i l’enderroc de la part d’un edifici existent al Centre d’Alt Rendiment Esportiu. Sant Cugat del Vallès 

RESUM

La definició del nou edifici incorpora un conjunt heterogeni de condicionants i preexistències bàsiques. 

La proposta, doncs, recollint aquestes dades, planteja un edifici representatiu, mediambiental i contextualment coherent i flexible amb un edifici de cos únic, amb nucli central i dos nuclis complementaris laterals per evacuació i per la distribució vertical de les instal·lacions.

 • lloc SANT CUGAT DEL VALLÉS - BARCELONA, Spain
 • constituent Centre d'Alt Rendiment Esportiu
 • area 13667 m²
 • budget 11880585
 • ini 08-2010

REHABILITACIÓ DE L' EDIFICI DE L'ANTIGA CASA DEL POBLE D'ESPORLES
91-91

Concurs per a l’ elaboració de l’estudi integral conjunt arquitectònic, projecte bàsic i d’execució, estudi de seguretat i salut, projecte acústic i seguretat en obra, direcció facultativa i actuacions perceptives en matèria de seguretat i salut, de les obres de rehabilitació de l’edifici de l’Antiga Casa del Poble d’Esporles.

RESUMEN

Las secciones resultantes de la propuesta mantienen la envolvente existente del teatro y potencian su fachada principal. El edificio anexo se reconstruye aprovechando la máxima altura normativa (14m) con cuatro plantas sobre rasante, semisótano y  sótano.

La propuesta une los dos volúmenes originales con una cubierta de un solo trazo en pliegue que se adapta a las alturas reguladoras.  La cubierta alberga el volumen del edificio de la Escuela y el volumen del teatro.  El muro en origen separador de ambos volúmenes es ahora con la nueva propuesta el elemento conector de programas y espacios. 

(...)

 • lloc ESPORLES - MALLORCA, Spain
 • constituent Ministeri de vivenda
 • area 1518 m²
 • budget 1436650
 • ini 05-2010

CONSULTORI LOCAL A ALFARA DE CARLES
90-90

EXECUTIU: NOVA CONSTRUCCIÓ DEL CONSULTORI LOCAL A ALFARA DE CARLES    CLAU CLT-09338

RESUM

Les seccions resultants de les edificacions que defineixen els límits de la parcel·la per al Consultori Local i la plaça - parc, ens porten a la solució que reconeix les dues volumetries que es troben. La proposta tanca volumètricament la continuïtat de la mitgera del teixit que ve des del carrer de la Carretera, tot reconeixent l’altre volum edificat del Carrer Sant Agutí i mantenint la separació de dos metres, seguint les pendents de la coberta perpendicularment a l’alineació. La resolució de la continuïtat del xamfrà mante les alineacions als dos carrers, i la coberta, a dues aigües i una única direcció del pendent, acull dos volums programàtics que segueixen la direcció de cadascun dels carrers del xamfrà respectivament. L’espai entre els dos volums, sota la coberta provoca l’accés a l’edifici. 

(...)

 • lloc ALFARA DE CARLES - BAIX EBRE, Spain
 • constituent GISA-Gestió d'Infraestructures, S.A.U.
 • area 210 m²
 • budget 285873
 • ini 11-2009

MERCAT, ESCOLA D'ARTS I USOS ADMINISTRATIUS A ALCANAR
89-89

Concurs per a la redacció de l'avantprojecte, projecte bàsic i d'execució d'un equipament públic destinat a mercat municipal, escola d'arts i usos administratius i associatius a la ciutat d'Alcanar, Montsià -Tarragona-

 • lloc ALCANAR, Montsià -TARRAGONA, Spain
 • constituent Ajuntament d'Alcanar
 • area 4295 m²
 • budget 2361699
 • ini 10-2009